pl | en
realizacje

Realizując powierzone nam zadania zdobyliśmy zaufanie wielu firm o czym świadczą uzyskane referencje

 

Bilfinger Berger Sp. z o.o.

Od roku 2009 wraz z firmą Bilfinger Berger Sp. z o.o. zrealizowaliśmy kilka inwestycji.
Wśród nich możemy wymienić:

 • Ściany szczelinowe komory wejściowej i wyjściowej tunelu pod Wisłą dla obiektu oczyszczalni ścieków Czajka (2010)
 • Łącznik Centrum Chopinowskiego przy ul. Tamka w Warszawie (2009)

Zakres współpracy »

Współpraca obejmuje prace z zakresu geodezyjnej obsługi ścian szczelinowych budynków biurowych i mieszkalnych. W zakresie zlecanych nam prac znajdują się w szczególności, następujące czynności geodezyjne:
 

 1. Prace wstępne
  1. Założenie geodezyjnej osnowy realizacyjnej poziomej i wysokościowej
  2. Założenie reperów roboczych oraz lokalizacja obiektu w terenie
 2. Prace geodezyjne w trakcie wykonywania ściany szczelinowej i wykopu
  1. Tyczenie murków prowadzących ścianę szczelinową oraz barety
  2. Kontrola usytuowania murków prowadzących ścianę szczelinową oraz barety
  3. Tyczenie oczepu ściany szczelinowej
  4. Kontrola usytuowania oczepu ściany szczelinowej
  5. Inwentaryzacja powykonawcza ścian szczelinowych po ich odkryciu (2.5m/2.5m)
 3. Kompletowanie i przekazywanie dokumentacji powykonawczej poszczególnych etapów budowy
 4. Monitorowanie przemieszczeń poziomych ścian szczelinowych w trakcie prowadzenia prac ziemnych oraz prac żelbetowych do stanu „0”

 

CFE POLSKA Sp. z o.o.

Od roku 2012 wspólnie realizujemy obiekty budownictwa mieszkalnego i biurowego.

Wśród nich możemy wymienić:

 • Budynek mieszkalny wielorodzinny WOLA LIBRE przy ul. Obozowej 20 w Warszawie (2015)
 • Przebudowa Centrum Biurowo-Handlowo Rozrywkowego PROMENADA Etap I przy ul. Ostrobramskiej w Warszawie (2015)
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny WOLA TARASY przy ul. Obozowej 16 w Warszawie (2013)
 • Budynek biurowy GREENWINGS przy ul. 17 Stycznia 45 w Warszawie (2012)
 

 

Zakres współpracy »

Wznoszone obiekty to przede wszystkim budynki mieszkalne i biurowe. W zakresie zlecanych nam prac znajdują się w szczególności, następujące czynności geodezyjne:

 1. Prace wstępne
  • Założenie geodezyjnej osnowy realizacyjnej poziomej i wysokościowej
  • Założenie reperów roboczych oraz lokalizacja obiektu w terenie
  • Niwelacja terenu przed rozpoczęciem prac ziemnych
 2. Geodezyjna obsługa prac fundamentowych
  • Wytyczenie i sprawdzenie usytuowania dźwigów
  • Wyznaczenie osi głównych obiektu
  • Sprawdzenie usytuowania starterów przed betonowaniem
  • Inwentaryzacja wysokościowa fundamentu
  • Obliczenie mas robót ziemnych
 3. Obsługa geodezyjna konstrukcji żelbetowej:
  • Wyznaczenie osi głównych oraz reperów na poszczególnych kondygnacjach budynku
  • Inwentaryzacja elementów żelbetowych (ściany, słupy, szachty windowe)
  • Inwentaryzacja wysokościowa wylanych stropów
  • Pomiar pionowości szybów windowych
 4. Inwentaryzacja powykonawcza obiektu z naniesieniem na mapę miasta, sporządzenie wykazu zmian gruntowych
 5. Obsługa geodezyjna otoczenia budynku:
  • Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza układu drogowego
  • Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza uzbrojenia podziemnego
 6. Geodezyjny pomiar powierzchni lokali w budynku
 7. Kompletowanie i przekazywanie dokumentacji powykonawczej geometrii budynku
 8. Monitorowanie osiadań budynków sąsiadujących z budową

 

cmTeam Sp. z o.o.

Od roku 2013 wraz z firmą cmTeam prowadzimy prace kontrolne na zakończonych inwestycjach.
Wśród nich znalazł się nieistniejący już ale dobrze znany

 • Budynek biurowy IPN przy ul. Towarowej/Wroniej w Warszawie (2013-2014)

Zlecenia dotyczą badania przemieszczeń poziomych i pionowych budynku.

Cushman & Wakefield Polska Sp. z o.o.

Nasza współpraca trwa od roku 2010.  Firma Cushman & Wakefield zleciła nam prace na swoich inwestycjach:
 

 • Budynek biurowy CROUN SQUARE przy ul. Przyokopowej 31 w Warszawie (2014-2015)
 • Budynek biurowy LIPOWY OFFICE PARK przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie (2011)
 • Budynek biurowy SASKI CRESCENT przy ul. Królewskiej w Warszawie (2011)
 • Budynek biurowy SASKI POINT przy ul. Królewskiej w Warszawie (2011)
 • Powierzchnie użytkowe w budynku biurowym TVN przy ul. Marszałkowskiej 111 w Warszawie (2010)

 

Zlecenia dotyczą budynków biurowych. W zakresie zlecanych nam prac znajdują się w szczególności, następujące czynności geodezyjne:

 1. Geodezyjny pomiar powierzchni lokali w budynku
 2. Pomiary kontrolne spadków

Dolcan PLUS Sp. z o.o.

Od roku 2006 współpracujemy z firmą Dolcan Sp. z o.o.
Zrealizowaliśmy wspólnie:

 • Scalenie i podział 24 działek na osiedlu CZERWONA JARZĘBINA I, II w Warszawie (2015)
 • Zespół budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej CZERWONA JARZĘBINA II przy ul. Krośniewickiej 9 w Warszawie (2011-2015)
 • Zespół budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej CZERWONA JARZĘBINA I przy ul. Figara 12 w Warszawie (2008-2015)
 • Zespół budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej WELL HOME przy ul. Figara 28 w Warszawie (2008-2014)
 • Zespół budynków RUDY RYDZ LAS przy ul. Kadrowej w Warszawie-Rembertów (2014)
 • Zespół budynków RUDY RYDZ I i II przy ul. Pancernej 1 w Warszawie-Rembertów (2011-2012)
 • Zespół budynków MAGENTA przy ul. Pilarzy w Warszawie-Rembertów (2011)
 • Zespół budynków mieszkalnych OGRODY OCHOTA przy Al. Krakowskiej 291 w Warszawie (2010)
 • Zespół budynków mieszkalno-usługowych OSIEDLE ORLA II przy ul. Wiosennej w Ząbkach (2010)
 • Zespół budynków mieszkalno-usługowych OSIEDLE BIRUTY przy ul. Biruty 8a w Warszawie (2010)
 • Zespół wieżowców mieszkalnych OSIEDLE SKIERNIEWICKA CITY przy ul. Skierniewickiej 14 w Warszawie (2008)
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Tyszkiewicza w Warszawie (2006)
 

 

Zakres współpracy »

Współpraca obejmuje prace z zakresu geodezyjnej inwestorskiej obsługi budowy. Zlecenia dotyczą budynków biurowych, mieszkalnych, usługowych a także osiedli w zabudowie jednorodzinnej. W zakresie zlecanych nam prac znajdują się w szczególności, następujące czynności geodezyjne:

 1. Prace wstępne
  • Założenie geodezyjnej osnowy realizacyjnej poziomej i wysokościowej
  • Założenie reperów roboczych oraz lokalizacja obiektu w terenie
  • Niwelacja terenu przed rozpoczęciem prac ziemnych
 2. Inwentaryzacja powykonawcza obiektu z naniesieniem na mapę miasta, sporządzenie wykazu zmian gruntowych
 3. Obsługa geodezyjna otoczenia budynku:
  • Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza układu drogowego
  • Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza uzbrojenia podziemnego
 4. Geodezyjny pomiar powierzchni lokali w budynku
 5. Kompletowanie i przekazywanie dokumentacji powykonawczej geometrii budynku
 6. Monitorowanie osiadań budynków sąsiadujących z budową

 

Ghelamco Sp. z o.o.

Współpracę z firmą Ghelamco Sp. z o.o. podjęliśmy w roku 2006. Zrealizowaliśmy wspólnie duże obiekty, a wśród nich znalazły się:

 • Budynki biurowo-magazynowe przy ul. Postępu w Warszawie (2014)
 • Budynek biurowy WARSAW SPIRE przy ul. Towarowej/Łuckiej w Warszawie (2007-2013)
 • Budynek biurowy SENATOR przy ul. Bielańskiej 10 w Warszawie (2012)
 • Budynek biurowy MOKOTÓW NOVA przy ul. Wołowskiej 22 w Warszawie (2011)
 • Budyneki mieszkalne QBIK przy ul. Woronicza/Racjonalizacji w Warszawie (2008-2011)
 • Budynek biurowy CROWN SQUARE przy ul. Przyokopowej 31 w Warszawie (2010)
 • Zespół budynków TRINITY PARK III przy ul. Domaniewskiej w Warszawie (2009)
 • Zespół budynków biurowych MARYNARSKA BUSINESS PARK przy ul. Taśmowej/ul. Marynarskiej w Warszawie (2008)
 • Zespół budynków TRINITY PARK II przy ul. Suwak w Warszawie (2007)
 • Zespół budynków TRINITY PARK I przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie (2006)
 • Budynek biurowy ZAUŁEK PIĘKNA przy ul. Pięknej w Warszawie

 

Zakres współpracy »

Współpraca obejmuje prace z zakresu geodezyjnej inwestorskiej obsługi budowy. Wznoszone obiekty to przede wszystkim budynki biurowe. W zakresie zlecanych nam prac znajdują się w szczególności, następujące czynności geodezyjne:

 1. Prace wstępne
  • Założenie geodezyjnej osnowy realizacyjnej poziomej i wysokościowej
  • Założenie reperów roboczych oraz lokalizacja obiektu w terenie
  • Niwelacja terenu przed rozpoczęciem prac ziemnych
 2. Prace geodezyjne w trakcie wykonywania ściany szczelinowej i wykopu
  • Kontrola usytuowania murków prowadzących ścianę szczelinową
  • Kontrola usytuowania oczepu ściany szczelinowej
 3. Geodezyjna obsługa prac fundamentowych
  • Wytyczenie i sprawdzenie usytuowania dźwigów
  • Wyznaczenie osi głównych obiektu
  • Sprawdzenie usytuowania starterów przed betonowaniem
  • Inwentaryzacja wysokościowa fundamentu
  • Obliczenie mas robót ziemnych
 4. Obsługa geodezyjna konstrukcji żelbetowej:
  • Wyznaczenie osi głównych oraz reperów na poszczególnych kondygnacjach budynku
  • Inwentaryzacja elementów żelbetowych (ściany, słupy, szachty windowe)
  • Inwentaryzacja wysokościowa wylanych stropów
  • Pomiar pionowości szybów windowych
 5. Inwentaryzacja powykonawcza obiektu z naniesieniem na mapę miasta, sporządzenie wykazu zmian gruntowych
 6. Obsługa geodezyjna otoczenia budynku:
  • Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza układu drogowego
  • Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza uzbrojenia podziemnego
 7. Geodezyjny pomiar powierzchni lokali w budynku
 8. Kompletowanie i przekazywanie dokumentacji powykonawczej geometrii budynku
 9. Monitorowanie osiadań budynków sąsiadujących z budową

 

HB Reavis Sp. z o.o.

Od roku 2013 wspólnie realizujemy obiekty budownictwa biurowego.

Prowadziliśmy inwestorski nadzór geodezyjny na obiektach:

 • Budynek biurowy POSTĘPU 14 przy ul. Postępu 14 w Warszawie (2015)
 • Budynek biurowy GDAŃSKI BUSINESS CENTER przy ul. Inflanckiej 4 w Warszawie (2014-2015) ETAP II
 • Budynek biurowy GDAŃSKI BUSINESS CENTER przy ul. Inflanckiej 3 w Warszawie (2013-2014) ETAP I

Zakres współpracy »

Wznoszone obiekty to przede wszystkim budynki mieszkalne i biurowe. W zakresie zlecanych nam prac znajdują się w szczególności, następujące czynności geodezyjne:

 1. Prace wstępne
  • Założenie geodezyjnej osnowy realizacyjnej poziomej i wysokościowej
  • Założenie reperów roboczych oraz lokalizacja obiektu w terenie
  • Niwelacja terenu przed rozpoczęciem prac ziemnych
 2. Geodezyjna obsługa prac fundamentowych
  • Wytyczenie i sprawdzenie usytuowania dźwigów
  • Wyznaczenie osi głównych obiektu
  • Sprawdzenie usytuowania starterów przed betonowaniem
  • Inwentaryzacja wysokościowa fundamentu
  • Obliczenie mas robót ziemnych
 3. Obsługa geodezyjna konstrukcji żelbetowej:
  • Wyznaczenie osi głównych oraz reperów na poszczególnych kondygnacjach budynku
  • Inwentaryzacja elementów żelbetowych (ściany, słupy, szachty windowe)
  • Inwentaryzacja wysokościowa wylanych stropów
  • Pomiar pionowości szybów windowych
 4. Inwentaryzacja powykonawcza obiektu z naniesieniem na mapę miasta, sporządzenie wykazu zmian gruntowych
 5. Obsługa geodezyjna otoczenia budynku:
  • Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza układu drogowego
  • Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza uzbrojenia podziemnego
 6. Geodezyjny pomiar powierzchni lokali w budynku
 7. Kompletowanie i przekazywanie dokumentacji powykonawczej geometrii budynku
 8. Monitorowanie osiadań budynków sąsiadujących z budową

 

KELLER POLSKA Sp. z o.o.

Nasza współpraca trwa od 2010 roku. Wspólnie zrealizowaliśmy już wiele projektów:

 • Budynek mieszkalny przy ul. Skierniewickiej 34 róg ul. Wolskiej w Warszawie (2015)
 • Budynek mieszkalny przy ul. Niemcewicza w Warszawie (2015)
 • Budynek mieszkalny przy ul. Królewskiej w Warszawie (2014)
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Powstańców w Pruszkowie (2014)
 • Budynek biurowy Q22 przy ul. Grzybowskiej/Jana Pawła w Warszawie (2013)
 • Budynek biurowy BSH przy Al. Jerozolimskich w Warszawie (2011)
 • Budynek apartamentowo - usługowy przy ul. Grzybowskiej/Karolkowej w Warszawie (2011)
 • Budynek mieszkalny przy ul. Giełdowej 4 w Warszawie (2011)
 • Budynek mieszkalny przy ul. Grzybowskiej 6/10 w Warszawie (2011)
 • REZYDENCJA BIAŁA przy ul. Białej w Warszawie (2011)
 • Budynek biurowy CZERNIAKOWSKA II przy ul. Czerniakowskiej 101 w Warszawie (2010)
 • Zespół budynków mieszkalnych OGRODY OCHOTA przy Al. Krakowskiej 291 w Warszawie (2010)

 

Zakres współpracy »

Współpraca obejmuje prace z zakresu geodezyjnej obsługi ścian szczelinowych budynków biurowych i mieszkalnych. W zakresie zlecanych nam prac znajdują się w szczególności, następujące czynności geodezyjne:

 1. Prace wstępne
  • Założenie geodezyjnej osnowy realizacyjnej poziomej i wysokościowej
  • Założenie reperów roboczych oraz lokalizacja obiektu w terenie
 2. Prace geodezyjne w trakcie wykonywania ściany szczelinowej i wykopu
  • Tyczenie murków prowadzących ścianę szczelinową oraz barety
  • Kontrola usytuowania murków prowadzących ścianę szczelinową oraz barety
  • Tyczenie oczepu ściany szczelinowej
  • Kontrola usytuowania oczepu ściany szczelinowej
  • Inwentaryzacja powykonawcza ścian szczelinowych po ich odkryciu (2.5m/2.5m)
 3. Kompletowanie i przekazywanie dokumentacji powykonawczej poszczególnych etapów budowy
 4. Monitorowanie przemieszczeń poziomych ścian szczelinowych w trakcie prowadzenia prac ziemnych oraz prac żelbetowych do stanu „0”

 

LUGRA Sp. z o.o.

Współpracujemy od roku 2012. Wspólnie realizujemy obiekty budownictwa biurowego, mieszkalniowego i hotelowego.

Zrealizowaliśmy inwestorski nadzór geodezyjny na obiektach:

 • Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Olszynki Grocowskiej 21/23 w Warszawie (2015)
 • RESTAURACJA TRAKT BRZESKI przy ul. Trakt Brzeski 3B/3C w Warszawia-Wesoła (2013-2014)
 • Willa przy ul. Olszowej w Raszynie (2012)
 • Budynek biurowo-usługowy przy ul. Rydygiera 8 w Warszawie (2012)

Zakres współpracy »

Wznoszone obiekty to przede wszystkim budynki mieszkalne i biurowe. W zakresie zlecanych nam prac znajdują się w szczególności, następujące czynności geodezyjne:

 1. Prace wstępne
  • Założenie geodezyjnej osnowy realizacyjnej poziomej i wysokościowej
  • Założenie reperów roboczych oraz lokalizacja obiektu w terenie
  • Niwelacja terenu przed rozpoczęciem prac ziemnych
 2. Geodezyjna obsługa prac fundamentowych
  • Wytyczenie i sprawdzenie usytuowania dźwigów
  • Wyznaczenie osi głównych obiektu
  • Sprawdzenie usytuowania starterów przed betonowaniem
  • Inwentaryzacja wysokościowa fundamentu
  • Obliczenie mas robót ziemnych
 3. Obsługa geodezyjna konstrukcji żelbetowej:
  • Wyznaczenie osi głównych oraz reperów na poszczególnych kondygnacjach budynku
  • Inwentaryzacja elementów żelbetowych (ściany, słupy, szachty windowe)
  • Inwentaryzacja wysokościowa wylanych stropów
  • Pomiar pionowości szybów windowych
 4. Inwentaryzacja powykonawcza obiektu z naniesieniem na mapę miasta, sporządzenie wykazu zmian gruntowych
 5. Obsługa geodezyjna otoczenia budynku:
  • Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza układu drogowego
  • Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza uzbrojenia podziemnego
 6. Geodezyjny pomiar powierzchni lokali w budynku
 7. Kompletowanie i przekazywanie dokumentacji powykonawczej geometrii budynku
 8. Monitorowanie osiadań budynków sąsiadujących z budową

 

PORR POLSKA S.A.

Nasza współpraca rozpoczęła się w 2010 roku.
Wspólnie zrealizowaliśmy:

 • Budynek biurowy EQUATOR II przy Al. Jerozolimskich w Warszawie (2011)

Zakres współpracy »

Współpraca obejmuje prace z zakresu obmiarów prac ziemnych oraz geodezyjnej obsługi budowy.
W zakresie zlecanych nam prac znajdują się w szczególności, następujące czynności geodezyjne:

 1. Prace wstępne
  • Założenie geodezyjnej osnowy realizacyjnej poziomej i wysokościowej
  • Założenie reperów roboczych oraz lokalizacja obiektu w terenie
  • Niwelacja terenu przed rozpoczęciem prac ziemnych
 2. Geodezyjna obsługa prac fundamentowych
  • Wytyczenie i sprawdzenie usytuowania dźwigów
  • Wyznaczenie osi głównych obiektu
  • Sprawdzenie usytuowania starterów przed betonowaniem
  • Inwentaryzacja wysokościowa fundamentu
  • Obliczenie mas robót ziemnych
 3. Obsługa geodezyjna konstrukcji żelbetowej:
  • Wyznaczenie osi głównych oraz reperów na poszczególnych kondygnacjach budynku
  • Inwentaryzacja elementów żelbetowych (ściany, słupy, szachty windowe)
  • Inwentaryzacja wysokościowa wylanych stropów
  • Pomiar pionowości szybów windowych
 4. Inwentaryzacja powykonawcza obiektu z naniesieniem na mapę miasta, sporządzenie wykazu zmian gruntowych
 5. Obsługa geodezyjna otoczenia budynku:
  • Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza układu drogowego
  • Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza uzbrojenia podziemnego
 6. Geodezyjny pomiar powierzchni lokali w budynku
 7. Kompletowanie i przekazywanie dokumentacji powykonawczej geometrii budynku

 

Soletanche Polska Sp. z o.o.

Od roku 2006 wraz z firmą Soletanche Polska Sp. z o.o. zrealizowaliśmy szereg inwestycji.
Wśród nich możemy wymienić:

 • Centrum handlowo-usługowe GALERIA ZAMEK przy Al. Tysiąclecia/ Al. Unii Lubelskiej w Lublinie (maj 2013)
 • Budynek Wielofunkcyjny ING TOWER przy ul. Puławskiej 2 w Warszawie (2011)
 • Centrum handlowo-usługowe GALERIA KORONA przy ul. Warszawskiej w Kielcach (maj 2011)
 • Budynek mieszkalno-usługowy GEMINI przy Al. Ken (październik 2008 - czerwiec 2009)
 • Budynek biurowy CROUN SQUARE przy ul. Przyokopowej (październik 2008 - czerwiec 2009)
 • Hotel IBIS przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r (październik 2008 – marzec 2011)
 • Budynek biurowy PROSTA TAWER przy ul. Prostej 32 w Warszawie (kwiecień 2009)
 • Osiedle ANGEL WINGS przy ul. Traugutta 72-78 we Wrocławiu (kwiecień 2009)
 • Zespół mieszkalno-biurowy przy ul. Sikorskiego/Pory (sierpień 2008 - kwiecień 2009)
 • Budynek mieszkalny przy ul. Wańkowicza (kwiecień 2008)
 • Obiekt medialny TVN przy ul. Augustówka (marzec 2008 - czerwiec 2008)
 • Budynek biurowy PROSTA TOWER przy ul. Prostej 32 (listopad 2007 – marzec 2009)
 • Budynek mieszkalny przy ul. Belgradzkiej (wrzesień 2007 - październik 2007)
 • Budynek mieszkalny WOLA TOWER – Radziwie (lipiec - wrzesień 2007)
 • Budynek biurowy AIG/LINCOLN GRZYBOWSKA PARK przy ul. Grzybowskiej (marzec-czerwiec 2007)
 • Budynek mieszkalny przy ul. Wojska Polskiego (luty 2007 - marzec 2007)
 • Biurowiec CANAL+ przy ul. Sikorskiego (luty-marzec 2007)
 • Apartamentowiec MOKOTÓW RESIDENCE przy ul. Pory (Październik 2006 - Styczeń 2007)
 • STACJA METRA A-20 z torami odstawczymi (Sierpień 2006 – Listopad 2006)
 • Budynek mieszkalny przy Al. Niepodległości (Lipiec - Sierpień 2006)
 • Budynek mieszkalny przy ul. Włościańskiej 15 (czerwiec -październik 2006)
 • Budynek mieszkalny przy ul. Kopińskiej (Marzec - Czerwiec 2006)
 • Parking wielopoziomowy RIDE & PARK przy ul. Włościańskiej (kwiecień - maj 2006)
 • MUZEUM AZJI i PACYFIKU przy ul. Solec 24 (Luty - Grudzień 2006)
 • Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Piaskowej (Luty - Marzec 2006)

 

Zakres współpracy »

Współpraca obejmuje prace z zakresu geodezyjnej obsługi ścian szczelinowych i pali oraz geodezyjnej obsługi "stanu zero" czyli prac związanych z częścią podziemną budynków biurowych i mieszkalnych. W zakresie zlecanych nam prac znajdują się w szczególności, następujące czynności geodezyjne:

 1. Prace wstępne
  • Założenie geodezyjnej osnowy realizacyjnej poziomej i wysokościowej
  • Założenie reperów roboczych oraz lokalizacja obiektu w terenie
 2. Prace geodezyjne w trakcie wykonywania ściany szczelinowej i wykopu
  • Tyczenie i kontrola usytuowania pali
  • Tyczenie murków prowadzących ścianę szczelinową oraz barety
  • Kontrola usytuowania murków prowadzących ścianę szczelinową oraz barety
  • Tyczenie oczepu ściany szczelinowej
  • Kontrola usytuowania oczepu ściany szczelinowej
  • Inwentaryzacja powykonawcza ścian szczelinowych po ich odkryciu (2.5m/2.5m)
 3. Kompletowanie i przekazywanie dokumentacji powykonawczej poszczególnych etapów budowy
 4. Monitorowanie przemieszczeń poziomych ścian szczelinowych w trakcie prowadzenia prac ziemnych oraz prac żelbetowych do stanu „0”
 5. Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza elementów żelbetowych "stan zero".

 

SPS Constructions Sp. z o.o.

Od roku 2007 wspólnie zrealizowaliśmy obiekty budownictwa mieszkalnego i biurowego.
Wśród nich możemy wymienić:

 • Osiedle mieszkaniowe ZDZIARSKA przy ul. Zdziarskiej w Warszawie (2013)
 • Zespół budynków biurowych CURTIS PLAZA przy ul. Domaniewskiej w Warszawie (2011)
 • Budynki mieszkalne OSIEDLE LANCIEGO przy ul. Lanciego w Warszawie (2010)
 • Budynki mieszkalne MODLIŃSKA przy ul. Modlińskiej w Warszawie (2009)
 • Osiedle mieszkaniowe ECO PARK III przy ul. Chodkiewicza w Warszawie (2009)
 • Zespół budynków mieszkalnych KRZYŻÓWKI przy ul. Krzyżówki w Warszawie (2007)
 • Osiedle mieszkaniowe ECO PARK II przy ul. Chodkiewicza w Warszawie (2007)
 • Zespół budynków mieszkalnych OSIEDLE PRUSA przy ul. Ceramicznej/Prusa w Pruszkowie (2007)

Zakres współpracy »

Współpraca obejmuje prace z zakresu geodezyjnej obsługi budowy. Wznoszone obiekty to przede wszystkim budynki mieszkalne i biurowe. W zakresie zlecanych nam prac znajdują się w szczególności, następujące czynności geodezyjne:

 1. Prace wstępne
  • Założenie geodezyjnej osnowy realizacyjnej poziomej i wysokościowej
  • Założenie reperów roboczych oraz lokalizacja obiektu w terenie
  • Niwelacja terenu przed rozpoczęciem prac ziemnych
 2. Geodezyjna obsługa prac fundamentowych
  • Wytyczenie i sprawdzenie usytuowania dźwigów
  • Wyznaczenie osi głównych obiektu
  • Sprawdzenie usytuowania starterów przed betonowaniem
  • Inwentaryzacja wysokościowa fundamentu
  • Obliczenie mas robót ziemnych
 3. Obsługa geodezyjna konstrukcji żelbetowej:
  • Wyznaczenie osi głównych oraz reperów na poszczególnych kondygnacjach budynku
  • Inwentaryzacja elementów żelbetowych (ściany, słupy, szachty windowe)
  • Inwentaryzacja wysokościowa wylanych stropów
  • Pomiar pionowości szybów windowych
 4. Inwentaryzacja powykonawcza obiektu z naniesieniem na mapę miasta, sporządzenie wykazu zmian gruntowych
 5. Obsługa geodezyjna otoczenia budynku:
  • Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza układu drogowego
  • Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza uzbrojenia podziemnego
 6. Geodezyjny pomiar powierzchni lokali w budynku
 7. Kompletowanie i przekazywanie dokumentacji powykonawczej geometrii budynku
 8. Monitorowanie osiadań budynków sąsiadujących z budową

 

Strabag Sp. z o.o.

Od roku 2008 realizujemy obiekty budownictwa mieszkalnego.

 • Zespół budynków mieszkalnych OGRODY OCHOTA przy Al. Krakowskiej 291 w Warszawie (2010)
 • Zespół budynków 17 piętrowych OSIEDLE SKIERNIEWICKA CITY przy ul. Skierniewickiej 12 w Warszawie (2008)
   

 

Zakres współpracy »

Współpraca obejmuje prace z zakresu geodezyjnej obsługi budowy. Wznoszone obiekty to przede wszystkim budynki mieszkalne. W zakresie zlecanych nam prac znajdują się w szczególności, następujące czynności geodezyjne:

 1. Prace wstępne
  • Założenie geodezyjnej osnowy realizacyjnej poziomej i wysokościowej
  • Założenie reperów roboczych oraz lokalizacja obiektu w terenie
  • Niwelacja terenu przed rozpoczęciem prac ziemnych
 2. Geodezyjna obsługa prac fundamentowych
  • Wytyczenie i sprawdzenie usytuowania dźwigów
  • Wyznaczenie osi głównych obiektu
  • Sprawdzenie usytuowania starterów przed betonowaniem
  • Inwentaryzacja wysokościowa fundamentu
  • Obliczenie mas robót ziemnych
 3. Obsługa geodezyjna konstrukcji żelbetowej:
  • Wyznaczenie osi głównych oraz reperów na poszczególnych kondygnacjach budynku
  • Inwentaryzacja elementów żelbetowych (ściany, słupy, szachty windowe)
  • Inwentaryzacja wysokościowa wylanych stropów
  • Pomiar pionowości szybów windowych
 4. Inwentaryzacja powykonawcza obiektu z naniesieniem na mapę miasta, sporządzenie wykazu zmian gruntowych
 5. Obsługa geodezyjna otoczenia budynku:
  • Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza układu drogowego
  • Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza uzbrojenia podziemnego
 6. Geodezyjny pomiar powierzchni lokali w budynku
 7. Kompletowanie i przekazywanie dokumentacji powykonawczej geometrii budynku
 8. Monitorowanie osiadań budynków sąsiadujących z budową

 

Teneo Sp. z o.o.

Nasza współpraca rozpoczęła się w 2013 roku. Wspólnie realizujemy prace z zakresu realizacji konstrukcji żelbetowych.
Z firmą Teneo zrealizowaliśmy juz prace na obiektach:

 • Zespół budynków jednorodzinnych wolnostojących ROKOKOWA przy ul. Rokokowej w Warszawie (2015)
 • DOM POGRZEBOWY SŁUŻEW przy ul. Fosa w Warszawie (2014)
 • WILLA przy ul. Olimpijskiej 5 w Warszawie (2013)

Zakres współpracy »

Współpraca obejmuje prace z zakresu geodezyjnej obsługi budowy.
W zakresie zlecanych nam prac znajdują się w szczególności, następujące czynności geodezyjne:

 1. Prace wstępne
  • Założenie geodezyjnej osnowy realizacyjnej poziomej i wysokościowej
  • Założenie reperów roboczych oraz lokalizacja obiektu w terenie
 2. Obsługa geodezyjna konstrukcji żelbetowej:
  • Tyczenie mikropali oraz przegłębień w wykopie
  • Wyznaczenie osi głównych oraz reperów na poszczególnych kondygnacjach budynku
  • Inwentaryzacja elementów żelbetowych (ściany, słupy, szachty windowe)
  • Inwentaryzacja wysokościowa wylanych stropów
  • Pomiar pionowości szybów windowych
 3. Inwentaryzacja powykonawcza obiektu z naniesieniem na mapę miasta, sporządzenie wykazu zmian gruntowych
 4. Obsługa geodezyjna otoczenia budynku:
  • Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza układu drogowego
  • Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza uzbrojenia podziemnego
  • Prowadzenie monitoringu obiektów sąsiadujących z budową
 5. Kompletowanie i przekazywanie dokumentacji powykonawczej geometrii budynku

 

Totalbud Sp. z o.o.

Nasza współpraca trwa od 2010 roku. Wspólnie realizujemy prace z zakresu realizacji konstrukcji żelbetowych i generalnego wykonawstwa.
Z firmą Totalbud Sp. z o.o. zrealizowaliśmy obiekty:

 • 4 budynki z garażami podziemnymi przy ul. Wędrowców w Warszawie (2015)
 • Budynek wielorodzinny z parażem podziemnym przy ul. Dzwonniczej w Warszawie (2015) ETAP II
 • Budynek TETRIS przy ul. Mińskiej 25 w Warszawie (2015)
 • Osiedle mieszkaniowe NOWY RAKÓW IV przy ul. Instalatorów 7B w Warszawie (2015)
 • Budynek WILLA JULIETTE przy ul. Drogomilskiej w Warszawie (2014-2015)
 • Osiedle mieszkaniowe NOWY RAKÓW III przy ul. Instalatorów 7B w Warszawie (2014-2015)
 • Budynek przy ul. Dzwonniczej w Warszawie (2014) ETAP I
 • Osiedle mieszkaniowe NOWY RAKÓW II przy ul. Instalatorów 7B w Warszawie (2014)
 • Budynek Mieszkalny Wielorodzinny z Garażem Podziemnym i Częścią Burową oraz Usługami w Parterze przy ul.  Surowieckiego róg ul. Romera w Warszawie (2013)
 • Osiedle mieszkaniowe NOWY RAKÓW I przy ul. Instalatorów 7B w Warszawie (2013)
 • Budynek Biurowy GREENWINGS przy ul. 17 Stycznia w Warszawie (2012/2013)
 • PAWILON USŁUGOWY przy ul. Kasprzaka (róg ul. Zegadłowicza) w Warszawie (2012/2013)
 • Budynek wielorodzinny z garażem podziemnym przy ul. Uznamskiej w Warszawie (2012/2013)
 • Budynek wielorodzinny przy ul. Górczewskiej 142 w Warszawie (2012)
 • Budynek wielorodzinny przy ul. Cybernetyki/Obrzeżnej w Warszawie (2011)
 • Budynki wielorodzinne przy ul. Włodarzewskiej w Warszawie (2011)
 • Budynki wielorodzinne przy ul. Wolskiej 153 w Warszawie (2011)
 • Budynek biurowy przy ul. Czerniakowskiej 101 w Warszawie (2010)
 • Droga dojazdowa przy ul. Bankowej 9 w Dawidach Bankowych (2011)
 • Teren Zabytkowego Fortu Śliwickiego przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie (2010)

Zakres współpracy »

Współpraca obejmuje prace z zakresu obmiarów prac ziemnych oraz geodezyjnej obsługi budowy.
W zakresie zlecanych nam prac znajdują się w szczególności, następujące czynności geodezyjne:

 1. Prace wstępne
  • Założenie geodezyjnej osnowy realizacyjnej poziomej i wysokościowej
  • Założenie reperów roboczych oraz lokalizacja obiektu w terenie
  • Niwelacja terenu przed rozpoczęciem prac ziemnych
 2. Geodezyjna obsługa prac fundamentowych
  • Wytyczenie i sprawdzenie usytuowania dźwigów
  • Wyznaczenie osi głównych obiektu
  • Sprawdzenie usytuowania starterów przed betonowaniem
  • Inwentaryzacja wysokościowa fundamentu
  • Obliczenie mas robót ziemnych
 3. Obsługa geodezyjna konstrukcji żelbetowej:
  • Wyznaczenie osi głównych oraz reperów na poszczególnych kondygnacjach budynku
  • Inwentaryzacja elementów żelbetowych (ściany, słupy, szachty windowe)
  • Inwentaryzacja wysokościowa wylanych stropów
  • Pomiar pionowości szybów windowych
 4. Inwentaryzacja powykonawcza obiektu z naniesieniem na mapę miasta, sporządzenie wykazu zmian gruntowych
 5. Obsługa geodezyjna otoczenia budynku:
  • Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza układu drogowego
  • Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza uzbrojenia podziemnego
 6. Geodezyjny pomiar powierzchni lokali w budynku
 7. Kompletowanie i przekazywanie dokumentacji powykonawczej geometrii budynku

 

Warbud Sp. z o.o.

Nasza współpraca rozpoczęła się w 2009 roku.
Wśród wspólnie zrealizowanych obiektów możemy wymienić:

 • Budynek Wielofunkcyjny ING TOWER przy ul. Puławskiej 2 w Warszawie (2011)
 • Budynek Mieszkalny Wielorodzinny przy ul. Cybernetyki/Obrzeżnej w Warszawie (2011)
 • Zespół budynków mieszkalnych OSIEDLE PRUSA przy ul. Ceramicznej/Prusa w Pruszkowie (2010)
 • Budynek biurowy PROSTA TAWER przy ul. Prostej 32 w Warszawie (2010)
 • Zespół budynków TRINITY PARK III przy ul. Domaniewskiej w Warszawie (2009)

Zakres współpracy »

Współpraca obejmuje prace z zakresu obmiarów prac ziemnych oraz geodezyjnej obsługi budowy.
W zakresie zlecanych nam prac znajdują się w szczególności, następujące czynności geodezyjne:

 1. Prace wstępne
  • Założenie geodezyjnej osnowy realizacyjnej poziomej i wysokościowej
  • Założenie reperów roboczych oraz lokalizacja obiektu w terenie
  • Niwelacja terenu przed rozpoczęciem prac ziemnych
 2. Geodezyjna obsługa prac fundamentowych
  • Wytyczenie i sprawdzenie usytuowania dźwigów
  • Wyznaczenie osi głównych obiektu
  • Sprawdzenie usytuowania starterów przed betonowaniem
  • Inwentaryzacja wysokościowa fundamentu
  • Obliczenie mas robót ziemnych
 3. Obsługa geodezyjna konstrukcji żelbetowej:
  • Wyznaczenie osi głównych oraz reperów na poszczególnych kondygnacjach budynku
  • Inwentaryzacja elementów żelbetowych (ściany, słupy, szachty windowe)
  • Inwentaryzacja wysokościowa wylanych stropów
  • Pomiar pionowości szybów windowych
 4. Inwentaryzacja powykonawcza obiektu z naniesieniem na mapę miasta, sporządzenie wykazu zmian gruntowych
 5. Obsługa geodezyjna otoczenia budynku:
  • Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza układu drogowego
  • Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza uzbrojenia podziemnego
 6. Geodezyjny pomiar powierzchni lokali w budynku
 7. Kompletowanie i przekazywanie dokumentacji powykonawczej geometrii budynku