pl | en

Współpracę z naszymi Klientami rozpoczynamy od możliwie szczegółowego określenia ich potrzeb i wymagań. Pozwala to nam na indywidualną wycenę usług i doboru technologii w zależności od rodzaju opracowania, trudności i zakresu prac.

Wykonujemy m.in. następujące usługi geodezyjne:

 


 • Mapy do celów projektowych (mapy do projektu)

  Wykonujemy mapy do celów projektowych w formie analogowej (papierowej) lub numeryczne (CAD)

  Mapa do celów projektowych jest fragmentem mapy zasadniczej archiwalnej zaktualizowanej przez naszą firmę. Jest wystarczającym dokumentem (mapą) potrzebnym do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego. Na zaktualizowanej mapie można rozpocząć projektowanie budynków, planu zagospodarowania, sieci uzbrojenia podziemnego oraz przyłączy do tych sieci. Mapa do projektu służy również do wystąpienia o warunki zabudowy oraz o warunki przyłączenia mediów w instytucjach branżowych.

  Numeryczne mapy do celów projektowych (2D) dostarczamy w postaci najbardziej popularnych formatów plików CAD (DWG, DGN, DXF). Możliwe jest rozwarstwienie rysunku zgodne z instrukcją K-1 lub bardziej czytelne i jednoznaczne rozwarstwienie pod kątem wygodnej pracy w AutoCAD-ie.

  Numeryczne mapy do projektu wykonujemy w całości od początku, oferujemy również wektoryzację dostarczonych map na potrzeby projektowania koncepcyjnego.

  Mapa do celów projektowych wykonana przez naszą firmę jest potwierdzona przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

 • Uzgadanianie dokumentacji projektowej w ZUD

  W procesie inwestycyjnym należy wykonać projekty tj. plan zagospodarowania terenu, projekty przyłączenia mediów. Nasza firma wykonuje takie prace. Do realizacji takich zleceń potrzebna jest mapa do projektu, warunki zabudowy
  otrzymane ze stosownego Urzędu Gminy, warunki przyłączenia mediów z instytucji branżowych.

  Wszystkie prace projektowe z wyjątkiem obiektów kubaturowych należy uzgadniać w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w skrócie ZUD. Nasza firma ma duże doświadczenie w tej dziedzinie prac geodezyjnych.
  Uczestniczyliśmy przy realizacji fazy projektowej wielu znaczących inwestycji Warszawy.

 • Wytyczanie budynków i sieci uzbrojenia terenu

  Integralną częścią naszej działalności jest obsługa inwestycji. Wykonujemy tyczenie obiektów kubaturowych np. budynków jednorodzinnych czy budynków biurowych.

  Tyczenie to wyniesienie punktów charakterystycznych zgodnie z wykonanymi wcześniej projektami. Punktami charakterystycznymi są np. punkty granic działek ewidencyjnych, narożniki projektowanych budynków i osie konstrukcyjne lub wytyczenia mediów (gaz, woda itp.)

 • Inwentaryzacja powykonawcza budynków oraz sieci uzbrojenia terenu

  Zwięczeniem procesu inwestycyjnego jest inwentaryzacja powykonawcza obiektów kubaturowych np. budynków jednorodzinnych oraz sieci uzbrojenia podziemnego np. przyłącza do budynków. Obiekty te wnosimy na zasadniczą mapę miasta aktualizując ją. W trakcie inwentaryzacji obiektów kubaturowych wprowadzamy zmiany w kartotekach ewidencji gruntów i budynków. Inwentaryzacje powykonawcze wykonujemy uwzględniając wszystkie wymogi techniczne wymagane przez instrukcje geodezyjne.

 • Pomiary powierzchni lokali mieszkalnych i pomieszczeń biurowych

  Wykonujemy geodezyjne pomiary powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych, biurowych oraz hal. Wszystkie pomiary wykonywane są przy zastosowaniu najnowszej techniki laserowej z dokładnością sięgającą jednego milimetra. Wyniki naszych prac przedstawiamy w postaci formatek z wykazem powierzchni poszczególnych pomieszczeń. Jako podstawę pomiarów i obliczania powierzchni obiektów kubaturowych najczęściej przyjmujemy: PN - ISO 9836 (zamiast: PN-69/B-02360 i PN-70/B-02365) lub PN - 70 / B-02365. Dopuszcza się też stosowanie norm i wytycznych przedstawionych przez zleceniodawcę.

 • Pomiary objętości mas ziemnych

  Zajmujemy się pomiarami pozwalającymi wykazać objętość robót ziemnych. W tym celu wykonujemy dwa pomiary. Pierwszy przed przystąpieniem do prac ziemnych oraz kolejny po ich zakończeniu. Pomiary można etapować wprowadzając odpowiednio większą ilość sesji pomiarowych. W wyniku obliczeń przygotowujemy zestawienie wybranych mas ziemi w postaci raportu.

 • Obsługa elewacji budynków

  Coraz częściej elewacje budynków to skomplikowane przestrzennie bryły. Dysponujemy precyzyjnym sprzętem oraz umiejętnościami pozwalającymi podjąć nam każdą, nawet najbardziej skomplikowaną technicznie konstrukcje.

 • Badanie przemieszczeń poziomych i osiadań budynków oraz innych obiektów budowlanych

  Rozróżniamy dwa rodzaje monitoringu przemieszczeń obiektów, tj. przemieszczenia poziome oraz przemieszczenia pionowe.

  Monitoring przemieszczeń poziomych polega na precyzyjnym określeniu wielkości i kierunku poziomego badanych punktów stabilizowanych w określonych charakterystycznych miejscach obiektu.

  Monitoring przemieszczeń pionowych polega na precyzyjnym określeniu wielkości i kierunku pionowego badanych punktów stabilizowanych w określonych charakterystycznych miejscach obiektu.

  Aby zapewnić wymagane dokładności określenia wartości przemieszczeń dysponujemy precyzyjnym sprzętem pomiarowym najwyższej klasy. Pomiary przemieszczeń poziomych wykonujemy precyzyjnym tachimetrem elektronicznym firmy Leica serii TCRP1200+. Pomiary przemieszczeń pionowych wykonujemy precyzyjnym niwelatorem kodowym serii DNA03 z precyzyjną łatą kodową.

  Do obliczeń wykorzystujemy najlepsze dostępne oprogramowanie GEONET pozwalające na wnikliwą analizę wszystkich badanych punktów łącznie z punktami odniesienia.
  Jako wynik naszych prac przedstawiamy tzw. raporty przemieszczeń poziomych i przemieszczeń pionowych zawierające niezbędne dane służące dalszym analizom prowadzonym przez konstruktorów i projektantów obiektów.

 • pomiary GPS

  W dziedzinie geodezji pomiary satelitarne stały się podstawową formą realizacji wielu zadań. Rozwijając naszą działalność postaraliśmy się sprostać i temu wyzwaniu wdrażając pomiary GPS do codziennej pracy zespołów polowych. Wykorzystujemy zaawansowany zestaw pomiarowy GPS firmy Leica GS12/CS15 pozwalający bardziej usprawnić naszą pracę.

 • Wektoryzacja i kalibracja rastrów

  Wektoryzacja map jest konwersją obrazu rastrowego na wektorowy. Może być realizowana różnymi technikami w zależności od rodzaju obrazu. Może dotyczyć części lub całości obrazu rastrowego. Wektoryzację wykonujemy w środowisku AutoCad z wykorzystaniem odpowiednich branżowych nakładek i biblioteki znaków powtarzalnych.

 • Wszelkie inne pomiary geodezyjne

  Jesteśmy otwarci na nietypowe zlecenia z zakresu geodezji inżynieryjno przemysłowej.


 • Zdjęcia lotnicze

  Do naszej oferty wprowadziliśmy usługę wykonywania dokumentacji fotograficznej "z lotu ptaka". Prowadzimy sesje fotograficzne w czasie wznoszenia obiektów oraz po ich ukończeniu. Nasi zleceniodawcy korzystając z tej usługi uzyskują ciekawe efekty wizualne wprowadzając zdjęcia na swoje strony www.

  Dodatkowo istnieje możliwość zamówienia krótkiego filmu z wykonania sesji lotniczej.


 •