pl | en
1

GEOPOINT PRZEMYSŁAW PAWIŃSKI
03-286 Warszawa, ul. Malborska 16 m.20
NIP: 524-227-71-79
REGON: 140456906

Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej Nr 423492

BRE Bank SA Wydział Bankowości Elektronicznej mBank
78 1140 2004 0000 3502 4151 1642


Przemysław Pawiński
tel. 506 558 706
pawinski@geopoint.plwww.geopoint.pl

Leszek Zubczyński
biuro@geopoint.pl

Ireneusz Dudek
tel. 668 399 570
ireneusz.dudek@geopoint.pl